Nämndmöten 2016

Kommun-
fullmäktige
Kommun-
styrelsen
Utbildnings-
nämnden
Vård och omsorgs-
nämnden
Bygg och miljö-
nämnden
Kultur och fritids-
nämnden
Sociala arbets-
nämnden
Övriga
1. (ca januari) 2016-01-26
Rapport
Saknas
2016-01-12
Rapport
Saknas


2016-01-18
Rapport
Saknas2. (ca februari) 2016-02-23
Rapport
Saknas
2016-02-03
Rapport
Saknas
2016-02-10
Rapport
Saknas
2016-02-03
Rapport
Saknas
2016-02-15
Rapport
Saknas
2016-02-02
Inställt
2016-02-02
Rapport
Saknas
3. (ca mars) 2016-03-22
Rapport
Saknas
2016-03-01
Rapport
2016-03-09
Rapport
2016-03-09
Rapport
2016-03-14
Rapport
2016-03-08
Rapport, nämnd
Rapport, fadder
2016-03-08
Rapport
Saknas
2016-03-13
MPVG Västra Årsmöte
4. (ca april) 2016-04-19 2016-03-23
Rapport
2016-04-13 2016-04-06 2016-04-11 2016-04-12 2016-04-12
5. (ca maj) 2016-05-17 2016-04-26 2016-05-18 2016-05-11 2016-05-09 2016-05-10
6. (ca juni) 2016-06-15 2016-05-24 2016-06-14 2016-06-08 2016-06-07 2016-06-07 2016-06-14
7. (ca juli) semester semester semester semester semester semester semester
8. (ca augusti) 2016-08-30 2016-08-09 2016-08-17 2016-08-17 2016-08-29 2016-08-15 2016-08-16
9. (ca september) 2016-09-27 2016-09-06 2016-09-21 2016-09-07 2016-09-26 2016-09-06 2016-09-13
10. (ca oktober) 2016-10-25 2016-10-04 2016-10-26 2016-10-05 2016-10-24 2016-10-04 2016-10-11
11. (ca november) 2016-11-22 2016-10-25 2016-11-09 2016-11-21 2016-11-08
12. (ca december) 2016-12-13 2016-11-30 2016-12-07 2016-12-07 2016-12-19 2016-12-06 2016-12-06
Comments