Organisation

Ledningsgrupp:
Pia Sundh, Sammankallande
Cecilia Tvingby, Kassör
Leonel Bylund, ledamot
Oliver Hörberg, ledamot
Ulla Lindgren, ledamot

Marijan Orlic, ersättare

Mikael Lindquist, ersättare
Kåge Wallner, ersättare


Valberedning:
Mikael Lindquist, Sammankallande
Raine Wallander
Tobias Hennig
Karin Olsson, ersättare
Cecilia Tvingby, ersättare

Revisorer:
Arne Karyd
Raine WallanderSenast uppdaterad 17-08-23
Våra Politiker:

Kommunfullmäktige:

Leonel Bylund (ledamot), Jenny Svanergren (ledamot), Marijan Orlic (ledamot), Pia Sundh (ledamot), Jannike Hallonqvist (ledamot), Cecilia Tvingby (ersättare), Mikael Lindquist (ersättare), Raine Wallander (ersättare)

Kommunstyrelsen:
Leonel Bylund (ledamot), Pia Sundh (ersättare).

Utbildningsnämnden:
Marijan Orlic (ledamot), Tobias Hennig (ersättare).

Kultur- och Fritidsnämnden:
Jannike Hallonqvist (ledamot).

Bygg- och Miljönämnden:
Arne Karyd (ledamot), Cecilia Tvingby (ersättare).

Social- och Arbetsnämnden:
Ulla Lindgren (ledamot), Leif Friberg (ersättare).

Vård- och Omsorgsnämnden:
Karin Olsson (ledamot), Kåge Wallner (ersättare).