Organisation

Ledningsgrupp:
Pia Sundh, Sammankallande
Cecilia Tvingby, Kassör
Leonel Bylund, ledamot
Marijan Orlic, ledamot

Oliver Hörberg, ledamot
Ulla Lindgren, ersättare (ulla.anna@spray.se)
Leif Friberg, ersättare
Mikael Lindquist, ersättare


Valberedning:
Mikael Lindquist, Sammankallande
Raine Wallander

Revisorer:
Arne Karyd
Raine Wallander

Våra Politiker:

Kommunfullmäktige:

Leonel Bylund (ledamot), Jenny Svanergren (ledamot), Marijan Orlic (ledamot), Pia Sundh (ledamot), Jannike Hallonqvist (ledamot), Cecilia Tvingby (ersättare), Mikael Lindquist (ersättare), Raine Wallander (ersättare)

Kommunstyrelsen:
Leonel Bylund (ledamot), Pia Sundh (ersättare).

Utbildningsnämnden:
Marijan Orlic (ledamot), Tobias Hennig (ersättare).

Kultur- och Fritidsnämnden:
Jannike Hallonqvist (ledamot).

Bygg- och Miljönämnden:
Arne Karyd (ledamot), Cecilia Tvingby (ersättare).

Social- och Arbetsnämnden:
Ulla Lindgren (ledamot), Oliver Hörberg (ersättare).

Vård- och Omsorgsnämnden:
Jenny Svanergren (ledamot), Karin Olsson (ersättare).