Organisation

Styrelse:
Pia Sundh, ordförande
Cecilia Tvingby, kassör
Kåge Wallner, ledamot
Leif Friberg, ledamot
Leonel Bylund, ledamot
Ulla Lindgren, ledamot
Marie Hammer, ersättare
Norbert Häubner, ersättare

Valberedning:
Anders Lislesammankallande
Birgitta Edmalm, ordinarie
Mikael Lindquistordinarie
Karin Olsson, ersättare
Raine Wallander, ersättare

Revisorer:
Senast uppdaterad 2019-11-18
Våra Politiker:

Kommunfullmäktige:
Leonel Bylund (ledamot), Pia Sundh (ledamot)Kåge Wallner (ledamot)Ulla Lindgren (ledamot)Mikael Lindquist (ersättare), Jannike Hallonqvist (ersättare)

Kommunstyrelsen:
Leonel Bylund (ledamot), Mikael Lindquist (ersättare).

Utbildningsnämnden:
Tobias Hennig (ledamot), Mikael Lindquist (ersättare).

Kultur- och Fritidsnämnden:
Jannike Hallonqvist (ledamot).

Bygg- och Miljönämnden:
Arne Karyd (ledamot), Cecilia Tvingby (ersättare).

Social- och Arbetsnämnden:
Ulla Lindgren (ledamot), Leif Friberg (ersättare).

Vård- och Omsorgsnämnden:
Karin Olsson (ledamot)Kåge Wallner (ersättare).